Zaufane opinie

Auto Szkoła Perfekt Łódź,  Prawo Jazdy KATEGORII B

Uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, 
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, 
 3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna 
  dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3500 kg,
 4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Możesz uczyć się na tym samym pojeździe na którym będziesz zdawał
(na życzenie klienta podstawiamy pojazd na egzamin państwowy)

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia (za zgodą jednego rodzica lub opiekuna)


Część teoretyczna

 • 30 godzin zajęć, na które poświęcić będzie trzeba około dwóch tygodni.
 • Lekcje są prowadzone metodą warsztatową. Kursanci aktywnie uczestniczą w zajęciach i nie mają czasu na nudę.
 • Podchodzimy do szkolenia bardzo profesjonalnie, uważamy, że solidna teoria
  jest podstawą zrozumienia ruchu drogowego.
 • Z doświadczenia wiemy, że kursanci dobrze przygotowani teoretycznie, lepiej przyswajają wiedzę na zajęciach praktycznych.
 • W części zajęć teoretycznych przeprowadzamy bardzo profesjonalne, czterogodzinne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
 • Jeśli nie masz czasu na uczęszczanie na teorię, proponujemy e-kursy, które są świetnym narzędziem do samodzielnego przygotowania się do egzaminu teoretycznego.

Część praktyczna

 • Lekcje prowadzone przez doświadczonych instruktorów i trenerów.
 • Szkolimy według autorskiej metody Tracking Progress Methodology.
  Jest to metoda śledzenia postępów, dzięki której kursant jest świadomy,
  na jakim etapie szkolenia się znajduje.
 • Kursant po zakończonych jazdach może przeanalizować i omówić swoją jazdę
  z instruktorem.
 • Czas trwania kursu jest uzależniony od dyspozycyjności kursanta. Jest to indywidualna
  i nieliniowa sytuacja dlatego nic nie obiecujemy.
 • Przeciętnie kurs trwa ok. 2 miesięcy z wyłączeniem kursów ekspresowych, gdzie czas trwania określony jest w umowie.
 • Pamiętaj, że egzamin wewnętrzny musi być zrealizowany po zakończonym szkoleniu podstawowym.