Zaufane opinie
22 listopada 2019

Jak uzyskać profil PKK?

W celu zdobycia tego dokumentu musisz udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania i tam złożyć następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (otrzymasz go u nas lub na miejscu w urzędzie)

– jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 x 4,5 cm

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (badania lekarskie możesz wykonać u lekarza z którym współpracujemy; numer telefonu do lekarza: 579 624 232;
gabinet znajduje się przy ul. Więckowskiego 44)

– zgoda rodziców lub opiekunów – dotyczy osób niepełnoletnich 

– dowód osobisty lub paszport